ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

Подпомагане на жени, лекуващи се от онкозаболявания в региона

Това е основната дейност на сдружението. Помощта е предназначена за жени с онкологични заболявания от Гоце Делчев и региона, които са в затруднено материално положение. Средствата се отпускат след попълване на анкетна карта, включваща епикриза на заболяването и документи, удостоверяващи социалния и икономически статус на болната.

Сдружение «Хроника срещу рака» до този момент е подкрепило финансово над 100 онкоболни жени от: гр. Гоце Делчев, гр. Хаджидимово, селата Мосомище, Лъжница, Беслен, Копривлен, Борово и други населени места в региона. С парични суми сдружението подкрепя и деца от семейства в тежко материално положение, в които родител е починал от рак. Тази дейност се реализира постоянно, като на всеки два месеца се разглеждат постъпилите молби за помощ.

Срещи за превенция и психологична подкрепа

Това е другата основна дейност на сдружението, свързана с превенция на здравето. Срещите са предназначени не само за онкоболни, но и за техните семейства и близки. Разискваните теми са:

  • Как да се справим със стреса заедно, когато в семейството ни има болен от рак?
  • Какво да правим и какво да не правим?
  • Как да помогнем на болния си близък, а и на себе си, за да се преодолее шокът от диагнозата и трудностите на лечението?

Дискутират се и още много други въпроси, които всеки един си задава, ако сред семейството, близките или приятелите му има болен от рак. Срещите са с психолози, лекари и жени преживели онкозаболявания.

Профилактични прегледи

Профилактичните прегледи са ежегодни  и безплатни и се провеждат от специалист по образна диагностика след разгласа и предварително записване

Проект „Сдружение „Хроника срещу рака” за подобряване комуникацията, информираността и превенцията на онкологичните заболявания в регион Гоце Делчев“

Проектът бе финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

Проектът се осъществи на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча – водещ регион в страната по брой на онкоболни (ОБ). Спецификата на региона, в който живеят представители на различни етнически малцинства, както и голямата му отдалеченост от областния център и столицата, налагат нуждата от помощ за нуждаещите се. В голяма част от семействата на ОБ се избягват теми, свързани със заболяването, неговото лечение, профилактика както и обсъждането им с едно дете. След реализирането на проекта тези хора и техните семейства по-лесно и свободно споделят проблемите си, свързани с болестта.

Подобрена е комуникацията между ОБ и държавните институции, като се акцентира на  превенцията, информираността, социално-помощните дейности и др.

Чрез Сдружение „Хроника срещу рака“ са създадени условия уязвимите групи да поставят публично своите проблеми и да се упражни обществен натиск за предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Повишена е информираността и интеграцията на ОБ и техните деца и семейства, които знаят от къде да потърсят медицинска помощ, психологическа или финансова подкрепа в затруднени ситуации.

Информационната кампания с цел превенция на онкологичните заболявания и подкрепа на онкоболните и техните деца създаде контакти на лицата ползватели на проекта с лекари, психолози и специалисти, които да помогнат на болните в тяхната борба с болестта, в грижите за външния им вид или при търсенето на информация. ОБ, жени и млади хора, отговорни към своето здраве, включени в проекта, получиха познания за това как могат да се самопроверяват, да се хранят и живеят здравословно и др.  Разширен е броят на доброволците, които се включват в различните дейности на Сдружението, особено сред жените и младите хора.