ЗА НАС

Сдружение „Хроника срещу рака“ е регистрирано в обществена полза преди 14 години с цел да подпомага жени, болни от рак, да обединява, насърчава и информира хора, болни от рак и техните близки, да предоставя информация за онкологични болести, както и да осигурява актуална и навременна информация за превенция срещу раковите заболявания. Сдружението насърчава доброволчеството, привлича обществена подкрепа за лечение на болни от рак хора, както и осигурява средства за лечение и подпомагане на онкоболните жени, осигурява и сътрудничество със сходни организации в страната и чужбина.

„Hronika Against Cancer“ is a non-profit organization registered for public benefit. The „Hronika Against Cancer“ association was established in 2009 in the city of Gotse Delchev – Bulgaria with the aim of: helping women suffering from cancer; uniting, encouraging and informing people with cancer and their relatives; informing about oncological diseases, providing up-to-date and timely information on cancer prevention; acquainting the public with the problems of people with oncological diseases and with the peculiarities of the disease, prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation; attracting public support for the treatment of people with cancer; providing funds for treatment and support for women suffering from cancer; cooperation with similar organizations in the country and abroad.

The members of the association are mothers with various professions – doctors, lawyers, teachers, journalists, economists, social workers. By supporting in every way families and marginalized groups in financial difficulty, at risk of social exclusion. The NGO „Hronika Against Cancer“ has 10 women members. The organization is registered under the Law on Non-Profit Legal Entities and works for the public benefit. The management board consists of 5 people.

Το «Χρονικά Κατά του Καρκίνου» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος για κοινωφελή σκοπούς.

Ο σύλλογος «Χρονικά κατά του Καρκίνου» ιδρύθηκε το 2009 στην πόλη Gotse Delchev με στόχο: να βοηθήσει τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο. την ένωση, την ενθάρρυνση και την ενημέρωση των ατόμων με καρκίνο και των συγγενών τους· ενημέρωση για ογκολογικά νοσήματα, παροχή ενημερωμένων και έγκαιρων πληροφοριών για την πρόληψη του καρκίνου· εξοικείωση του κοινού με τα προβλήματα των ατόμων με ογκολογικά νοσήματα και με τις ιδιαιτερότητες της νόσου, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. προσέλκυση δημόσιας υποστήριξης για τη θεραπεία ατόμων με καρκίνο· παροχή κεφαλαίων για θεραπεία και υποστήριξη σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο· συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της ημεδαπής και του εξωτερικού. Τα μέλη του συλλόγου είναι μητέρες με διάφορα επαγγέλματα – γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Στηρίζοντας με κάθε τρόπο οικογένειες και περιθωριοποιημένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Η ΜΚΟ «Χρονικά Κατά του Καρκίνου» αριθμεί 10 γυναίκες μέλη. Ο οργανισμός είναι εγγεγραμμένος βάσει του Νόμου για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εργάζεται για το δημόσιο όφελος. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5 άτομα.

Знаете ли, че:

 • 68% от младите семейства в България нямат спестявания
 • 40% от домакинствата в малките градове се издържат от доходите само на единия партньор
 • В рамките на 6 месеца тежка болест може да доведе семейство до банкрут и дори до загуба на дома
 • 45% от работната сила в България са жени
 • 93% от тях работят на пълен работен ден
 • Домакинствата с глава на семейството – жена, са по-бедни с около 25-30% от тези с глава на домакинството – мъж.
 • 1 от 8 жени е диагностицирана с рак на гърдата
 • Лечението трае средно 7-8 месеца
 • Само 50% от жените с рак живеят поне 5 години след откриване на заболяването
 • Повече от половината жени с рак на гърдата в България не знаят, че са болни
 • Ракът, заедно със сърдечно-съдовите заболявания, са водещите причини за смъртността в страната

Сдружение „Хроника срещу рака“ е създадено, за да повиши осведомеността и да подпомогне усилията за превенция на рак на гърдата. Запомнете: ранното диагностициране спасява живот!

Другата основна цел на сдружението е да помага на жени болни от рак да се борят с болестта, да се фокусират върху оздравителния процес, да се грижат за семействата си и да се завърнат към нормалната си среда.

Сдружението предоставя финансова подкрепа за лечение със средства набрани от различни благотворителни инициативи и дарения.

„Хроника срещу рака“ е организация с нестопанска цел, регистрирана в обществена полза.