ЗА НАС

Сдружение „Хроника срещу рака“ е създадено през 2009 г. в град Гоце Делчев с цел: подпомагане на жени болни от рак; обединяване, насърчаване и информиране на хора болни от рак и техните близки; информиране за онкологични болести, осигуряване на актуална и навременна информация за превенция срещу раковите заболявания; запознаване на обществото с проблемите на хората с онкологични заболявания и с особеностите на болестта, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията; привличане на обществена подкрепа за лечение на болни от рак хора; осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от рак жени; сътрудничество със сходни организации в страната и чужбина.

В НПО «Хроника срещу рака» членуват 10 жени. Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и работи в обществена полза. Управителният съвет се състои от 5 души.

Знаете ли, че:

 • 68% от младите семейства в България нямат спестявания
 • 40% от домакинствата в малките градове се издържат от доходите само на единия партньор
 • В рамките на 6 месеца тежка болест може да доведе семейство до банкрут и дори до загуба на дома
 • 45% от работната сила в България са жени
 • 93% от тях работят на пълен работен ден
 • Домакинствата с глава на семейството – жена, са по-бедни с около 25-30% от тези с глава на домакинството – мъж.
 • 1 от 8 жени е диагностицирана с рак на гърдата
 • Лечението трае средно 7-8 месеца
 • Само 50% от жените с рак живеят поне 5 години след откриване на заболяването
 • Повече от половината жени с рак на гърдата в България не знаят, че са болни
 • Ракът, заедно със сърдечно-съдовите заболявания, са водещите причини за смъртността в страната

Сдружение „Хроника срещу рака“ е създадено, за да повиши осведомеността и да подпомогне усилията за превенция на рак на гърдата. Запомнете: ранното диагностициране спасява живот!

Другата основна цел на сдружението е да помага на жени болни от рак да се борят с болестта, да се фокусират върху оздравителния процес, да се грижат за семействата си и да се завърнат към нормалната си среда.

Сдружението предоставя финансова подкрепа за лечение със средства набрани от различни благотворителни инициативи и дарения.

„Хроника срещу рака“ е организация с нестопанска цел, регистрирана в обществена полза.